سرزمین قـلـب

هوس،کینه،عشق، بغض و حسد !
دماغه امید در دریای محبت، پیشرفتگی خاص پیدا کرده است
!
جزایر شوخی و جفا از متعلّقات این کشور است
!
رودهای بزرگ و پرآبی چون شادی و اندوه، بیشتر سرزمینهای این کشور پهناور راآبیاری میسازند
!

از کوههای مهم آن می توان: معرفت، نیکوکاری، بدی و خیانت را نام برد. قله بلند: گذشت و فداکاری از تمام نقاط کشور قابل دیدن است. در جای جای این کوههای سر به فلک کشیده، غارهایی به نام اسرار وجود دارد که تاکنون پای کسی به عمق و انتهای آن نرسیده است !
نظام اقتصادی این کشور از داد و ستد عهد و پیمان و درستی و نادرستی تأمین می گردد
!
قسمت عمده سرزمینهای شمال و شرق این کشور را جنگلهای انبوه حیله و شک و تردید پوشانیده است
!
میزان بارندگی در شهرهای جنوبی و غربی به ویژه در دشتهای اندوه و درد بیشتر از سایر نقاط است
!

بیشتر ساکنان این شهرها اغلب درخت دوستی می کارند و میوه آرزو برداشت می کنند !
مردم این سرزمین معمولا از راه کیفر و پاداش روزگار می گذرانند
!
تفریگاههای بسیاری تحت عنوان صفا و وفا در نقاط مختلف بیشتر شهرهای قلب ساخته شده که در واقع سرمایه معنوی و جاذبه های توریستی آن را تشکیل می دهند
!
نقاط ناشناخته و مجهول بسیاری در گوشه و کنار این کشور پهناور و کهنسال وجود دارد که تاکنون ناشناخته و غیر قابل دسترس باقی مانده و دانشمندان قلب شناس، شب و روز سرگرم مطالعه در مورد این موضوع می باشند
!
این کشور کاملا در منطقه زلزله خیز واقع شده و گسل های بزرگ و وحشتناکی در سراسر این کشور موجب تکانها و لرزشهای سهمگین می شوند که هستی مردم را هر آن تهدید می کند
!
می توان گفت که سرزمین قلب دائماً در حال تکان خوردن و حرکت است و در شبانه روز لحظه ای آرام و قرار ندارد. البته وجود چندین کوه آتشفشان فعّال به نامهای: احساسات و عواطف و کینه و انتقام، ترس و هراس ساکنین شهرهای این کشور زلزله خیز را چند برابر کرده است و آتش و دود و خاکستر پیوسته از آنها خارج می گردد
!
چنانکه گذشت، قلب کشور ناشناخته ای است که بیشتر نقاط آن بکر و دست نیافتنی باقی مانده است. امید می رود که بشر روزی بتواند به اعماق جنگلهای متراکم و غارهای تاریک و گوشه و کنارهای ناشناخته آن دست پیدا کند
!


به امید آن روز !

/ 3 نظر / 51 بازدید
ساناز

سلام, من یه فروشگاه اینترنتی دارم. خیلی خوشحال میشم که بهم سربزنی

ساناز

سلام, من یه فروشگاه اینترنتی دارم. خیلی خوشحال میشم که بهم سربزنی

پریسا

لطف کردی بهم سر زدی, ممنون. بازم بیا پیشم