زادروز کورش بزرگ خجسته وهمایون باد

هفتم آبانماه برابر با 29اکتبر، زادروز کورش بزرگ بر آزادگان جهان به ویژه هموطنان گرامی خجسته وهمایون باد ۷ آبان ماه مطابق با بیست و نهم اکتبر روز جهانی کوروش (سایرس دی) نام گذاری شده است که از دیر باز پارسیان، یهودیان، دوستداران حقوق بشر و هواداران اداره جهان به صورت ملت های دارای سود مشترک آن را گرامی می دارند و رعایت می کنند.
این روز به مناسبت تکمیل تصرف امپراتوری بابل به دست ارتش ایران (اکتبر سال ۵۳۹ پیش از میلاد) و پایان دوران ستمگری در دنیای باستان برقرار شده است . ۲۵۴۴ سال پیش در همین ماه اعلامیه تاریخی کوروش بزرگ در زمینه حقوق افراد و ملت ها انتشار یافته بود که نخستین سنگ بنای یک دولت سود مشترک جهانی و هر سازمان جهانی بشمار می آید.

شهریاری که نداند شب مردمانش چگونه به صبح میرسد

گورکن گمنامی است که دل به دفن دانایی بسته است

مردمان من امانت آسمانند بر این خاک تلخ

مردمان من خان و مان من اند

کوروش بزرگ

/ 0 نظر / 56 بازدید