نوروزتان خجسته و فرخنده و همایون باد


فرارسیدن نوروز و سال نو را شاد باش گفته و در سال نو از یکتای بی همتا برای شما سالی سرشارازتندرستی و پیروزی و بهروزی آرزو می کنم.

نوروزتان خجسته و فرخنده و همایون باد

/ 1 نظر / 222 بازدید
MOHAMMADBAGHERIAN

چه وقت زنان خدا را شکر می کنند؟ زن رو به خدا کرد و گفت: چرا باید دیه ما نصف مردها باشد؟ خداوند مهربانانه فرمود: عزیز من ! اگر با کشتن، تو را از شوهرت بستانند، به او هشت میلیون می رسد، ولی اگر او را بکشند تو صاحب شانزده میلیون می شوی !!! زن خندید و گفت: خدایا حکمتت را شکر ...