به نیکی در آی و میازار کس ــــ ره رستگاری همین است وبس ......بزرگ مرد ایران زمین ، فردوسی پاکزاد

دانش وتاریخ
ادبی ، تاریخی، پزشکی ،مهندسی
برای خوش نام شدن صد سال کم است و برای بد نام شدن لحظ ای هم زیاد است
خوش آمدید
    درود گرم وفراوان برتمامی ایرانیان پاکزاد و مردم پاک نهاد در سرتا سر جهان
استاد شجریان اسطوره بی همتا و تکرار نشدنی تاریخ آواز ایران زمین
مسلمان حج را رها کن
نمونه آدم راحت
تهیدستی بزرگان جنگل
جدایی بزرگ ترین ناهنجاری زمان ما

درود برهمه ایرانیان  پاک نهاد و دوستداران جشن های زیبای این فرهنگ خوب چند هزار ساله

 

 

همانطور که میدانید نیاکان ما جشن های بسیاری داشته اند و زندگی شان همراه با جشن و شادی و شور زندگی بوده است . یکی از جشن های بیاد مانده جشن چهار شنبه سوری است . که با روشن کردن آتش از روی آن می پریدند و می گفتند سرخی تو از من  زردی من از تو . ایرانیان در گذشته یکتا پرست بوده و آفریدگار هستی را به نام اهورا مزدا یا پزدان پاک می پرستیدند وآتش را یکی از عنصرهای تشکیل دهنده جهان هستی وآن را مقدس می دانستند . واز زمان حمله دشمنان تازی به این سرزمین مقدس جهت تخریب فرهنگی، ما ایرانیان را آتش پرست نامیدند . و بعضی از بی سوادان پر ادعا پس از آن این مطلب را حقیقت پنداشتند.

در این باره می توان به جواب یزدگرد سوم ساسانی به نامه عمر اشاره کرد.که اصل نامه در موزه لندن نگهداری میشود. ودر اولین فرصت آن را در این وبلاگ خواهم گذاشت .

ودر زمان کنونی افرادی بی اطلاع یا هدفمند  به روشی دیگر در حال خراب کردن فرهنگ ماو آیین زیبای چهار شنبه سور ی هستند .همانطور که دیده اید .شب چهارشنبه سوری به جای اینکه شب شادی و سرور وجشن باشد . تبدیل شده است به شب وحشت وترس و مردم آزاری و سکته و مرگ. این افراد خائنانی به این فرهنگ و تمدن زیبای چند هزار ساله اند. ونتیجه ای  به جز سود دشمنان وبدخواهان مارا بدست نمی آورند.

در پایان به همه جشن چهارشنبه سوری را شاد باش گفته .وامیدوارم از کژرفتاری های یاد شده خبری نباشد

چهارشنبه سوری فرخنده و خجسته باد

مدیر تارنگار : جواد باقریان
جواد باقریان
کارشناس الکترونیک .مخابرات. تخصص ویژه تعمیر انواع دستگاه های فرستنده.گیرنده رادیویی
دیگر افزارگان:


Site Translator - برگرداننده تارنگار

کــارتــان را آغــاز کــنــیــد، تــوانــایــی انــجــامــش بــدنــبــال مـــــی آیــــــد کــوروش بــزرگ